Bc. Jiří Charamza

Bakalářská práce

Bipolární membrány a jejich využití při realizaci elektromembránových separačních procesů

Bipolar membranes and their use in the implementation of electromembrane separation processes
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnována membránovým separačním procesům se zaměřením na elektromembránové procesy s iontově-výměnnými membránami. Na toto téma byla zpracována rešeršní práce, ve které jsou popsány jednotlivé hlavní procesy, zprostředkované bipolárními membránami. Těmito procesy jsou elektrodialýza a elektrodeionizace, jenţ jsou v poslední době integrovány v průmyslových výrobách. Dále je …více
Abstract:
This thesis is devoted to the membrane separation processes with a focus on electromembrane processes with ion-exchange membrane. For this topic has been prepared extensive literature search, which describes each of the main processes mediated by bipolar membranes. These processes are electrodialysis and electrodeionization, which have recently been integrated into industrial technologies. Furthermore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Charamza, Jiří. Bipolární membrány a jejich využití při realizaci elektromembránových separačních procesů. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technická chemie / Chemie a technická chemie

Práce na příbuzné téma