Tomáš Michal

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Analýza zahraničních zpravodajů o školní sociální práci

Foreign school social work newsletter analysis
Abstract:
Tato absolventská práce se zabývá analýzou zpravodajů o školní sociální práci (leden 2019 – květen 2020) ze serveru International Network for School Social Work. Cílem práce je zjistit, jak je zachycena školní sociální práce v zahraniční literatuře prostřednictvím odborných zpravodajů napříč různými zeměmi. Analýza zpravodajů shrnuje stav sociální práce ve více než deseti zemích světa, ale také popisuje …more
Abstract:
This thesis focuses on conent analysis of newsletters about school social work from International Network For School social Work (17 newsletters since January 2019 until May of 2020). Objective of this work was to describe the state of school social work in several countries around the world, the main contribution of this graduate thesis are summarized in its conclusion
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2020
  • Supervisor: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Miloslava Šotolová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc