Jan KORZENIOWSKI

Bakalářská práce

Standardizované programy pro muže s drogovou závislostí ve věznicích na území České republiky

Standardizet programs for men with drug addicted in prisons on area Czech republic
Anotace:
Tato bakalářská práce s názvem Standardizované programy pro muže s drogovou závislostí ve věznicích na území České republiky se zabývá cílovou skupinou odsouzených mužů k odnětí svobody, kteří mají problémy s drogovou závislostí. Popisuje současný systém vězeňství, který prochází transformací a také popisuje problematiku užívání a zneužívání drog ve věznicích a to v rámci kontextu sociální práce a …více
Abstract:
This bachelor thesis with name Standardizet programs for men with drug addiction in prisons on area Czech republic is solves target group convicted men to imprisonment. This men have problems with drug addicted. This bachelor thesis describing present systém prisoners which undergoes transformation and describing problematics drug use and drug abuse in prisons in context social work and healthcare …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kujevská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KORZENIOWSKI, Jan. Standardizované programy pro muže s drogovou závislostí ve věznicích na území České republiky. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií