Bc. Jitka Kociánová

Diplomová práce

Žáci druhého stupně ZŠ a jejich vztah k autoritám v prostředí školy

The pupils of lower secondary school and their attitude towards authorities at school
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Žáci druhého stupně ZŠ a jejich vztah k autoritám v prostředí školy“ se zaměřuje na problematiku žáka základní školy a jeho vztahu k autoritě ve škole. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část uvádí poznatky z odborné literatury a popisuje v první řadě osobnost žáka na druhém stupni základní školy, jeho socializaci a vztahy v jeho bezprostředním …více
Abstract:
The diploma thesis “The pupils of lower secondary school and their attitude towards the authorities at school” deals with the topic of pupils´ relationship to school authorities. The diploma thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part summarizes fact introduced in specialized literature and focuses on the personality of a lower secondary school pupil, their socialization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy