Bc. Luděk Souček

Bakalářská práce

Možnosti MTB turistiky v oblasti Svitavsko

The possibility of MTB tourism in the Svitavy region
Anotace:
SOUČEK, Luděk: Možnosti MTB turistiky v regionu Svitavsko. Bakalářská práce. Brno: MU FSpS 2007. 91 s. Bakalářská práce se zabývá možnostmi turistiky v regionu Svitavsko. Snaží se navrhnout a popsat pět cyklotras, které by se daly využít při cyklistickém výcviku žáku II. stupně základních škola studentů středních škol.Trasy jsou vedeny z města Svitavy.
Abstract:
SOUČEK, Luděk: The possibility of MTB tourism in the Svitavy region. Bachelor work. Brno: MU FSpS 2007. 91 pages. The bachelor work deals with the occasions tourism in the Svitavy region. It tries to design and describe the five cycle-routes which could be used in the training of second level pupils and students of secondary scchools.Cycle-routes lead from Svitavy.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek