Hana Mrhalová

Bakalářská práce

Motivace zaměstnanců Kroměřížský technických služeb, s. r. o., ke vzdělávání

The Motivation of Employees of the Technical Services Ltd. Company Kroměříž to Education
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá motivací zaměstnanců Kroměřížských technických služeb, s. r. o., ke vzdělávání. Teoretická část bakalářské práce je rozložena do čtyř kapitol, jejichž cílem je objasnit základní údaje a definice dané problematiky. V empirické části je popsána metodologie a postup kvalitativního výzkumu, kterým byla data získána. Výzkumné šetření bylo provedeno ve firmě Kroměřížské technické …více
Abstract:
Abstract in a world language This bachelor thesis deals with a motivation of Kroměřížské technické služby, s. r. o., employees to education. The theoretical part of the bachelor thesis is divided into four chapters which aim is to explain the basic data and definitions of the given problems. A methodology and process of qualitative research, which the data were obtained with, have been described in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mrhalová, Hana. Motivace zaměstnanců Kroměřížský technických služeb, s. r. o., ke vzdělávání. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe