Mgr. Eva Kubáčková

Bakalářská práce

Možnosti využití principů logoterapie a existenciální analýzy při sociální a terapeutické práci s drogově závislými klienty Psychiatrické léčebny Kroměříž

Possibilities of the application of logotherapy and existential analysis principles in social and therapeutic work with drug addicted clients in the Kroměříž Mental Hospital
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti uplatnění principů logoterapie a existenciální analýzy při sociální práci (LTEA) s drogově závislými klienty v Psychiatrické léčebně Kroměříž. Za pomoci administrace Logotestu autorka této práce zjišťovala potřebnost uplatnění principů logoterapie a existenciální analýzy, respektive míry existenciální frustrace, mezi těmito klienty. Polostrukturovanými …více
Abstract:
This bachelory work concerns itself with the possibilities of logotherapy and existential analysis (LTEA) principles in social and therapeutic work with drug addicted clients in Mental Hospital Kroměříž. Having administered Logotest, the author of this work surveyed the necessity of logotherapy and existential analysis principles, or, the extent of existential frustration present among these clients …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2007
  • Vedoucí: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií