Mgr. Petra Burešová

Diplomová práce

Připravenost žáků s SPU při přechodu z prvního stupně základní školy na druhý stupeň

The readiness of pupils with the SPU in the transition from the first grade of elementary school in the second grade
Anotace:
Diplomová práce se zabývá připraveností žáků se specifickými poruchami učení při přechodu z prvního stupně základní školy na druhý stupeň. Práce se skládá ze čtyř kapitol, z nichž každá obsahuje čtyři podkapitoly. První kapitola popisuje specifické poruchy učení se zaměřením na význam dovednosti číst, psát a počítat v dnešní společnosti, definici specifických poruch učení, jejich projevy a souvislost …více
Abstract:
The diploma thesis discusses the area of the readiness of pupils with the specific learning disabilities in the transition from the first grade of elementary school in the second grade. The thesis is divided into four chapters and each of them includes four sections. The first chapter describes specific learning disabilities with a focus on the importance of skills to read, write and count in today …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta