Mgr. Veronika Jálová, Ph.D.

Disertační práce

Specific mechanisms of action of pollutant mixtures in the environment

Specific mechanisms of action of pollutant mixtures in the environment
Anotace:
V životním prostředí se vyskytuje široké spektrum látek antropogenního i přírodního původu. Environmentální vzorky obsahují směsi látek s různými fyzikálně-chemickými vlastnostmi a potenciální biologickou aktivitou. Některé z těchto látek mohou ovlivňovat endokrinní systém a nepříznivě působit na zdraví volně žijících druhů i člověka. Chemické látky mohou narušovat funkci endokrinního systému různými …více
Anotace:
ojevily se rovněž toxické efekty. Třetí část dizertační práce byla zaměřena na hodnocení kontaminace vzduchu. Na specifické efekty byly testovány obě frakce vzduchu, pevná i plynná. Aktivita dioxinového typu a antiestrogenita byly zjištěny ve většině vzorků, zatímco antiandrogenní aktivita byla detekována v plynné frakci a jen částečně v pevné frakci vzorků vzduchu. Tato studie poskytla důležité informace …více
Abstract:
A wide spectrum of chemicals of both anthropogenic and natural origin is present in the environment. Environmental compartments contain mixtures of compounds with diverse physical-chemical properties and potential biological activity. Some of the compounds can interact with the endocrine system of wildlife species and humans and cause adverse health effects. Environmental chemicals can exert endocrine …více
Abstract:
s and to a lesser extent in particulate phase of air samples. This study provided important information about distribution of specific effects between gas and particulate phase of air samples that are not studied as often as aquatic environment. All studies included in this thesis document that in vitro bioassays represent a suitable technique for the assessment of environmental contamination by compounds …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc., doc. Ing. Miloslav Pouzar, PhD., dr. hab. Ing. Josef Velíšek, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta