Bc. Natália Vargová

Diplomová práce

Podnikatelský plán na otevření hotelového a restauračního zařízení ve městě Sereď

A business plan for opening a Hotel and Restaurant in the Town of Sereď
Anotace:
Diplomová práce se zabývá podnikáním v oblasti pohostinství a ubytování. Hlavním cílem je vytvoření podnikatelského plánu pro hotelový a restaurační komplex se zajištěním nových pracovních míst ve městě Sereď. Práce obsahuje teoretické poznání současných poznatků a přístupů k podnikání. Dále se věnuje teorii sestavování podnikatelských plánů a popisuje jednotlivé fáze tvorby podnikatelského plánu tak …více
Abstract:
This thesis deals with the business of hotels and restaurants. The main objective is to create a business plan for a hotel and restaurant complex and provide new work positions in Sereď. The thesis contains a theoretical background of current knowledge and approaches to business. It also discusses the theory of drawing up business plans and describes each phase of the business plan to make it truly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství