Bc. Kateřina Hodková

Diplomová práce

Komparace příčin fluktuace personálu v průmyslových firmách se zahraničním a českým vlastníkem

Comparision of causes of labour turnover in industrial companies with foreign and Czech owner
Anotace:
Fluktuace je přirozenou součástí pracovního trhu, protože díky pohybu personálu mezi různými podniky dochází k nezbytnému vývoji a inovacím. Příliš vysoká míra fluktuace nejen klíčových zaměstnanců ale narušuje efektivní fungování podnikatelských subjektů. Aby bylo možné stanovit správný postup pro stabilizaci zaměstnanců, je nutné znát důvody jejich nespokojenosti, jež v krajním případě vedou k výpovědím …více
Abstract:
Fluctuation is a natural part of the labour market because the movement of personnel among different companies brings along unnecessary evolution and innovation. If the fluctuation rate of all employees, not only the crucial ones, is too high, it disrupts effective functioning of corporations subjects. To determine the right procedure for stabilization of employees, it is necessary to know reasons …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Alena Lubasová
  • Oponent: PhDr. Hana Křivdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální politika a sociální práce