Bc. David Hrabě

Diplomová práce

Přístupy pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní škole

Approaches of educators to pupils with special educational needs in inclusive school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá přístupy pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní základní škole. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké přístupy pedagogové používají a jaké jsou podmínky inkluzivního vzdělávání. Práce se skládá ze čtyř kapitol. Tři kapitoly jsou teoretické a poslední kapitola je empirická. Teoretická část diplomové práce se zabývá inkluzivním vzděláváním, jeho …více
Abstract:
The thesis is focused on the approaches of educators to pupils with special needs in elementary school. Our aim was to identify the approaches used by teachers and the conditions of inclusive education. The work consists of four chapters. Three chapters are theoretical and the last chapter presents empirical evidence. The theoretical chapters describe the inclusive education, its legislative conditions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta