Bc. Ján Horváth

Bakalářská práce

Hluboké neuronové sítě pro klasifikaci objektů ve snímcích 2D LIDARu

Deep neural networks for 2D LIDAR images classification
Anotace:
Táto práca sa zameriava na preskúmanie rôznych architektúr hlbokých neurónových sietí pre klasifikáciu objektov v snímkoch dopravy vytvorených pomocou 2D LiDARu. Záznamy sú natáčané LiDARovým senzorom upevneným na maske auta. Mal som k dispozícií 2 zdroje snímkov: reálne záznamy vytvorené počas jázd ulicami Brna a záznamy zo simlátoru. Dôležitou súčasťou práce je aj anotácia snímkov, ktorá je odlišná …více
Abstract:
This work aims to explore different deep neural network architectures for object classification in 2D LiDAR traffic images. The images are recorded using a LiDAR sensor attached to the mask of a car. There are two sources of these images: real-life recordings created while driving through streets of Brno and recordings from a simulator. An essential part of this work is also the annotation of LiDAR …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Matematická informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.