Ondřej Culek

Bakalářská práce

Elektronické bankovnictví v ČR, jeho bezpečnost a komparace zabezpečení internetového bankovnictví u vybraných bank

The electronic banking in the Czech Republic, its safety and comparison of security of internet banking among the selected banks
Anotace:
Bakalářská práce sleduje situaci přímého bankovnictví v České republice a jejím cílem je zejména analýza bezpečnosti této oblasti bankovnictví. Věnuje se charakteristice komunikačních kanálů, jednotlivým formám elektronického bankovnictví a jejich možnostem. Hlavní důraz je kladen na rizika a hrozby v této oblasti a především na způsoby zabezpečení jednotlivých forem přímého bankovnictví. Kromě celkového …více
Abstract:
Bachelor thesis studies the situation of direct banking in the Czech Republic and its main aim si to analyze the safety of this banking sector. It deals with the characteristics of communication channels, various forms of electronic banking and its possibilities. The main emphasis is placed on the risks and threats in this area and especially on the methods for securing various forms of direct banking …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: David Havlíček
  • Oponent: Marek Kolman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32550

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví