Mgr. Hana Šůstková

Bakalářská práce

Současná rodina z pohledu žáků základní školy

Present family on schoolchildren's point of view
Anotace:
Moje bakalářská práce se věnuje rodině a zpracovává postoje žáků základní školy k této problematice. Úvodní kapitola teoretické části seznamuje s nejvýznamnějšími českými sociology a s jejich názory na rodinu a rodinný život. Další kapitoly jsou věnovány některým nejdiskutovanějším problémům. Nejprve objasňuji , co to rodina je a jaké má funkce. Dále se zabývám změnami, které v rodině v průběhu let …více
Abstract:
My Bachelor Study concerns family and attitude of primary school pupils to the issue. The introductory chapter of theoretical part introduces the most important Czech sociologists and their opinions on the family and family life. Other chapters concern some of the most discussed problems. First of all, I state what a family is and what its functions are. Furthermore, I deal with the changes that happened …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Ivan Holý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta