Bc. Radek Moravec

Master's thesis

Pojem obchodní firma v českém právním řádu

Concept of a commercial name in Czech law
Anotácia:
Pro svou diplomovou práci jsem si zvolil téma, které je ryze právní, a to „Pojem obchodní firma v českém právním řádu“. Obchodní firma je institut, se kterým se každý z nás dnes a denně potkává ve všech sférách svého života. I přes tuto skutečnost je obchodní firma mezi běžnými občany mnohdy chápána nepřesně, ne-li přímo chybně. Obchodní firma je názvem podnikatelů, kteří jsou zapsáni v obchodním rejstříku …viac
Abstract:
I chose as a subject-matter of my thesis „The concept of a commercial name in Czech law”. A commercial name is an institute with which is everyone in daily contact. Despite this fact a commercial name is quite often used and understood in a wrong meaning. A commercial name is the designation under which entrepreneurs are registered in the Commercial Register – these entrepreneurs shall undertake acts …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2010
  • Vedúci: JUDr. Luděk Lisse, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Bc. Patrik Frk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní