Michaela Pohlová

Bakalářská práce

Bonitní a bankrotní modely a jejich aplikace pro porovnání finančního zdraví cestovních kanceláří

Credibility and bankruptcy models and their application to compare the financial health of travel agencies
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o vybraných bonitních a bankrotních modelech a jejich schopnosti predikce finančních problémů v podniku. Vybrané modely jsou Kralicekův quick-test, Index bonity, Altmanovo Z-skóre, Index důvěryhodnosti manželů Neumaierových (IN95, IN05) a Tafflerův model. Metodická část práce obsahuje popis vybraných modelů. Praktická část se zaměřuje na aplikaci modelů na vybrané zbankrotované …více
Abstract:
This thesis deals with selected creditworthy and bankruptcy models and their ability to predict financial problems in the company. The selected models are Kralicek's quick-test, Creditworthiness Index, Altman's Z-score, Neumaier's credibility index (IN95, IN05) and Taffler's models. The methodical part of the thesis contains a description of selected models. The practical part focuses on the application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: Martin Červený
  • Oponent: Tatiana Škerlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78024