Tereza Vašků

Bakalářská práce

Multikulturní společnost České republiky z pohledu žáků 2. stupně základní školy

A Multicultural Society in the Czech Republic from the Perspective of Upper-Primary School Pupils
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá multikulturní společností České republiky z pohledu žáků 2. stupně základní školy. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část je složena ze tří hlavních kapitol a podkapitol. První kapitola definuje multikulturalismus a další podstatné pojmy bakalářské práce. Následně se zaměřuje na multikulturní společnost v České republice, konkrétně na cizince …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the multicultural society in the Czech Republic from the lower-secondary school pupils´ point of view. The thesis is divided into the theoretical and empirical parts. The theoretical part consists of three main chapters and subchapters. The first chapter defines multiculturalism and other essential terms of the bachelor thesis. Sub-sequently it focuses on the multicultural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016
Zveřejnit od: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Anna Petr Šafránková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vašků, Tereza. Multikulturní společnost České republiky z pohledu žáků 2. stupně základní školy. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe