Ing. Zuzana KABEŠOVÁ

Doctoral thesis

Hodnocení hluku ve venkovním prostředí: metody a analýza

Abstract:
As a part of everyday life, noise can influence human health, the quality of living and peace of mind. The WHO (World Health Organization) defines health as "a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity". This organization also revealed that noise is currently the second largest environmental cause of health problems; just after the impact …viac
Abstract:
Hluk je součástí každodenního života. Ovlivňuje lidské zdraví, kvalitu života a duševní pohodu. WHO (Světová zdravotnická organizace) definuje zdraví jako "stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody, a nikoliv pouze život bez přítomnosti chorob nebo nemocí". Tato organizace zjistila, že se hluk stal v současnosti druhou největší příčinou zdravotních problémů, hned po vlivu kvality ovzduší na lidské …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 10. 2017
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KABEŠOVÁ, Zuzana. Hodnocení hluku ve venkovním prostředí: metody a analýza. Plzeň, 2017. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/