Bc. Veronika Klíčová

Bachelor's thesis

Význam čajových kuchyněk a jejich hygienické aspekty z pohledu nutričního terapeuta

Importance of ward kitchen and its hygienic standars from the perspectvive of dietitian
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá popisem čajových kuchyněk zdravotnických zařízení se zaměřením na jejich využití. Dále pojednává o pitném režimu pacientů, druzích nápojů s hlavní orientací na čaje, o výhodách a nevýhodách jejich konzumace. Také se věnuje alimentárním nákazám vyvolaným přirozenou mikroflórou čajů včetně infekcí spojených se zdravotnickou péčí. Na závěr jsou uvedena hygienická opatření …viac
Abstract:
This bachelor‘s thesis describes ward kitchens in medical facilities focusing on their usage. It also explores patients' drinking regime, types of drinks (with emphasis on tea) advantages and disadvantages of their consumption. Next topic are alimentary diseases caused by tea microflora, including infection connected with medical treatment. In the end we speak about hygienical arrangements maintaining …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedúci: doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc.
  • Oponent: RNDr. Danuše Lefnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta