Mgr. Róbert STANČEK

Diplomová práce

Hodnocení povodňového rizika ve vybraném povodí

Evaluation of the flood risk in selected catchment area
Abstract:
The thesis deals with evaluation of the flood risk in selected parts catchment area of Rajčianka (Slovak Republic). Work consist of two parts: theoretical and practical. The theoretical part of the thesis gives information about physically geographical characteristics of catchment area and about flood risk and methods of his assessment. The practical part of the thesis deals with modeling of flood …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá hodnotením povodňového rizika vo vybranej časti povodia Rajčianky (Slovenská republika). Práca sa skladá z dvoch časti: teoretickej a praktickej. Teoretická časť diplomovej práce podáva informácie o fyzickogeografickej charakteristike povodia a o povodňovom riziku a metódach jeho hodnotenia. Praktická časť diplomovej práce sa zaoberá modelovaním povodňovej hrozby, zraniteľnosťou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011
Zveřejnit od: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Trizna, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STANČEK, Róbert. Hodnocení povodňového rizika ve vybraném povodí. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta