Martin BÍNA

Bakalářská práce

Domácí násilí a jeho řešení s Policií ČR a jinými organizacemi pomáhajícím obětem domácího násilí

Domestic violence and its solution with the Police of the Czech Republic and other organizations helping victims of domestic violence
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je nastínit problematiku domácího násilí a zaměřit se na cílovou skupinu osob postižených domácím násilím. Následným cílem práce bylo zjistit možná řešení v rámci organizací pomáhajících obětem postižených domácím násilím. Dalším cílem je zveřejnění aktuální statistiky nárůstu či poklesu případů domácího násilí v České republice od doby platnosti institutu vykázání dle zákona …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to introduce the issue of domestic violence, with the focus on the people affected by domestic violence as a target group. The subsequent goal of this thesis is to identify possible solutions in organizations helping the victims of domestic violence. Another goal is to publish current statistics of the increase or decrease in cases of domestic violence in the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 8. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Veronika Benešová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÍNA, Martin. Domácí násilí a jeho řešení s Policií ČR a jinými organizacemi pomáhajícím obětem domácího násilí. Č. Budějovice, 2021. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses hlqkh1 hlqkh1/2
9. 8. 2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.