Bc. Monika Dolanská

Master's thesis

Vymáhání pohledávek

Debt collection
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou vymáhání pohledávek. Teoretická část vysvětluje termíny jako vznik pohledávky, zajištění pohledávky, vymáhání pohledávky, exekuce. V praktické části je popisován proces vymáhání pohledávek na Exekutorském úřadu Praha – východ. Postupné vymáhání pohledávky od přijetí návrhu až po zastavení exekuce a to vymožením či jiným způsobem. Hlavním cílem diplomové práce …more
Abstract:
This dissertation deals with debt collection. The theoretical part explains terms such as creation of claims, reinsurance receivables, enforcement, execution. In the practical part, I describe the process of debt recovery in Exekutorský úřad Praha - východ. Gradual debt collection from adoption of the proposal to finish of the execution, which may happen via collection or break stopping of the execution …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2013
  • Supervisor: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.
  • Reader: Ing. Václav Leinweber, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance