Anna TŮMOVÁ

Bakalářská práce

Konstrukce a vývoj umělého jazyka: typologický přehled jazyka Mereduun

Construction and Development of an Artificial Language: A Typological Survey of Mereduun
Abstract:
This bachelors thesis presents an artificial language of Mereduun from the viewpoint of linguistic typology. It focuses on its typological classification within other languages and on its linguistic structure. Descriptions of certain aspects of its phonology, writing systems, morphology, syntax and lexicon are included in the thesis, as well as sample texts.
Abstract:
Tato bakalářská práce představuje umělý jazyk Mereduun z hlediska lingvistické typologie. Zaměřuje se na jeho klasifikaci v rámci ostatních jazyků a na jeho jazykovědnou strukturu. V textu jsou zahrnuty popisy některých aspektů jeho fonologie, písemných systémů, morfologie, syntaxe a lexikonu, i ukázky textů.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2018
  • Vedoucí: Dr. Christoph Haase, Ph.D., M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TŮMOVÁ, Anna. Konstrukce a vývoj umělého jazyka: typologický přehled jazyka Mereduun. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura (jednooborové)

Práce na příbuzné téma