Bc. Veronika Víchová

Diplomová práce

Think-tanky jakožto zájmové skupiny? Strategie a chování českých a slovenských think-tanků zaměřených na bezpečnostní problematiku

Think-tanks as interest groups? Strategies and behaviour of Czech and Slovak think-tanks focused on security issues
Anotace:
Diplomová práce se zabývá chováním vybraných českých a slovenských think-tanků zaměřených na bezpečnostní problematiku. Cílem je zjistit, zda se tyto think-tanky chovají jako zájmové skupiny a jaké strategie k tomu používají. Práce se rovněž pokouší identifikovat faktory, které mohou vést vybrané organizace k výběru daných strategií, a které ovlivňují jejich efektivitu. Jako teoretický koncept byla …více
Abstract:
The thesis examines the behaviour of chosen Czech and Slovak think-tanks focused on security policy. The goal of the thesis is to find out if these think-tanks behave as interest groups and which strategies they use. Another goal is to identify the factors which might influence the choice of strategies and its effectivity. The Grant's typology has been used as a theoretical concept with small adjustments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia

Práce na příbuzné téma