Jiří BRÁZDIL

Bachelor's thesis

Doplňky stravy a výživové složky pro sportovce, jejich význam a využití.

Dietary Supplements and Nutritional Ingredients for the Athletes, Their Meaning and Use
Abstract:
Hlavním cílem této práce je průzkum znalostí o užívání sportovních doplňků u sportovců. V první části práce se zabýváme základními stavebními kameny výživy sportovců, které zdůrazňují důležitost stravy, její pestrost na hlavní složky, což jsou bílkovin, sacharidy, tuky, vitamíny a minerální látky. V další části jsou stručnosti popsány nejdůležitější doplňky stravy (suplementy), jejich složení a samotný …more
Abstract:
The main objektive of this work is a suvey of knowledge on the use of sportssupplements for athletes. In first part wedeal with the basic building blocks of nutritionof athletes, which emphasize the importace of dietary varienty on its main composition andeffet on the body itself athletes. In thepractical part of the graphic evaluation questionnaire, which tested the sportingpublic, the available knowledge …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2012
Accessible from:: 21. 5. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Radmila Matějíčková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BRÁZDIL, Jiří. Doplňky stravy a výživové složky pro sportovce, jejich význam a využití.. Kroměříž, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe