Tomáš ŠEVČÍK

Bakalářská práce

Vyobrazení černošské kultury během Vietnamské války a Afroamerického hnutí za občanská práva ve vybraných filmových a literárních dílech

Portrayls of the Vietnam War in Afro-American Identity and During the African-American Civil Right Movement in Selected Examples of Film and Literature
Abstract:
The purpose of this Bachelors thesis is to demonstrate, how African-Americans are shown in movies and literature and how does these two differ from each other, even though they relate to the same theme, in this case it is the Vietnam War. In the theoretical part, great amount of attention is paid to the history of African-American Civil Rights Movement and the Vietnam War. The overview and mentioning …více
Abstract:
Cílem této Bakalářské práce je ukázat, jak jsou Afroameričani vyobrazeni ve filmech a literatuře a jak se tyto filmy a knihy od sebe liší i přesto, že souvisí se stejným tématem, v tomto případě s Vietnamskou Válkou. V teoretických kapitolách je značná část věnována historii afroamerického Hnutí za lidská práva a válce ve Vietnamu. K hlubší analýze tohoto tématu je důležité zmínění historického přehledu …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: David Eugene Franklin, B. A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEVČÍK, Tomáš. Vyobrazení černošské kultury během Vietnamské války a Afroamerického hnutí za občanská práva ve vybraných filmových a literárních dílech. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - francouzština