Bc. Tomáš Šolc

Diplomová práce

Simulační model tramvajového vozu

Simulation model of tram car
Anotace:
Tato práce se zabývá vytvořením simulační modelu tramvajového vozu, který je poháněn stejnosměrným motorem se sériovým zapojením buzení a kotvy. Simulační model je vytvořen z modelu stejnosměrného motoru, působících odporových sil a z kaskádní regulace simulující řidiče tramvajového vozu. Toto simulační schéma je dále verifikováno dle naměřených dat. Velká pozornost byla věnována profilu trati tramvajového …více
Abstract:
This work deals with the creation of a simulation model of the tram car, which is driven by a DC motor with series connection of excitation and armature. The simulation model is created from the model of the DC motor acting resistive forces from the cascade control driver simulating the tram. This simulation scheme is further verified in accordance with the measured data. Great attention was paid to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Petr Školník, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šolc, Tomáš. Simulační model tramvajového vozu. Liberec, 2016. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Automatické řízení a inženýrská informatika

Práce na příbuzné téma