Mgr. Bc. Kristína Kovačovicová, Ph.D.

Disertační práce

Molekulární mechanismy regulující segregaci chromozomů v oocytech a časných embryích savců

Molecular mechanisms controlling chromosome segregation in ooocytes and early embryos
Anotace:
Je tomu již více než osmdesát let od doby, kdy bylo poprvé popsáno spojení mezi chromozomálními abnormalitami a klinickým onemocněním u Downova syndromu. Od té doby byly aneuploidie popsány jako hlavní příčina potratů, abnormálního průběhu těhotenství a vrozených vývojových vad u lidí. Původní studie prokázaly, že většina aneuploidií pochází ze samičí meiózy a že jejich frekvence stoupá se zvyšujícím …více
Abstract:
The link between the clinical disorder named Down’s syndrome and the chromosome abnormality has been described for the first time some 80 years ago. Since that time, it has been established that it is the aneuploidy which is the leading cause of pregnancy loss, abnormal pregnancy and congenital birth defects in humans. Even the results of early studies revealed that the frequency of aneuploidy is higher …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedoucí: MVDr. Martin Anger, CSc.
  • Oponent: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc., prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta