Ivana Kinclová

Bakalářská práce

Historie důlní činnosti jako turistická atraktivita

History of Mining like Tourist Attraction
Anotace:
Práce se zabývá historií důlní činnosti a jejím využitím jako atraktivity v cestovním ruchu. V úvodu se zamýšlím obecně nad turistickou atraktivitou a nad tím, jakého druhu je mnou zkoumaná atraktivita. Dále popisuji historii důlní činnosti v České republice a poté se zaměřuji na Východní Čechy. Ke své práci jsem vytvořila dotazník, ze kterého vyvodím závěry a doporučení. Cílem mé bakalářské práce …více
Abstract:
This work is concerned with „mining works history and it´s exploitation as an attractivity in travel movement“. In introduction, I take a think over touristic attractivity generally and over which kind by me surveyed attractivity is of. Next, I describe the mining works history in Czech Republic and then I am focusing on Eastern Bohemia. For my work, I created a questionnaire, from which I will deduce …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB739

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2010
  • Vedoucí: Alexandr Gregar
  • Oponent: Jiří Štyrský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Fakulta informatiky a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management cestovního ruchu

Práce na příbuzné téma