Ing. Radko Mach

Diplomová práce

Občanská angažovanost a politická kultura - (Nestátní neziskové organizace v ČR)

Community Involvement and political culture - (Czech NGO)
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Občanská angažovanost a politická kultura“, s podtitulem „Nestátní neziskové organizace v ČR“, pracuje s hypotézami že: občané při potřebě řešit společenské problémy upřednostňují angažovanost v nestátních neziskových organizacích (dále jen NNO) před politickými stranami, mají pocity uspokojení z této činnosti, a tato angažovanost má také nepřímý vliv na úroveň politické kultury …více
Abstract:
This dissertation is entitled “Community Involvement and Political Culture within Czech Non-profit Organizations.” The working hypothesis is that citizens who enjoy solving social problems prefer to be involved in non-profit organizations over political parties, deriving satisfaction from this activity and indirectly affecting political culture. This dissertation uses case studies, public opinion polls …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 11. 2007
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní