Pavlína FUCHSOVÁ

Bakalářská práce

Centrální banka Ruské federace a Česká národní banka - Cíle a nástroje

-

Central Bank of the Russian Federation and Czech National Bank - Goals and Tools
Anotace:
Práce se zabývá ústředními bankami České republiky a Ruské federace. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V první části se popisuje vývoj centrálního bankovnictví v obou zemích. Poté se práce soustředí na banky v současné době. Bude u každé banky vymezená organizační struktura a řídící orgány, cíle, funkce, nástroje měnové politiky, bankovní systém a pobočky banky. V druhé, praktické …více
Abstract:
The thesis deals with the central banks of the Czech Republic and the Russian Federation. The work is divided into theoretical and practical part. The first part describes the development of central banking in both countries. Then the work focuses on the banks at present. The organizational structure and governing bodies, objectives, functions, monetary policy instruments, banking system and branches …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Kročil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FUCHSOVÁ, Pavlína. Centrální banka Ruské federace a Česká národní banka - Cíle a nástroje. Olomouc, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta