Tomáš Šťastný

Bakalářská práce

Economics of protection of young forest against from forest weed

Ekonomika ochrany mladých lesních porostů proti buřeni
Anotace:
Cílem bakalářské práce je na základě analýzy literárních zdrojů pojmenovat a popsat škálu používaných postupů v ochraně mladých porostů proti buřeni. Provést srovnání ekonomické efektivnosti u vybraných nejdůležitějších postupů ochrany mladých lesních porostů proti buřeni. Hodnoceny byly kritéria: spotřeba času a výše nákladů. Pro vyhodnocení spotřeby času byly založeny zkusné plochy, kde byl měřen …více
Abstract:
The aim of this thesis is based on the analysis of literary sources name and describe the range of procedures in the protection of young plantations against from forest weed. Make a comparison of economic efficiency for the selected most important practices protection of young forest stands against from forest weed. Evaluated criteria were: the consumption of time and the amount of the costs. For the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vlastimil Vala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Lesnictví / Lesnictví

Práce na příbuzné téma