Bc. Jitka Bláhová

Bachelor's thesis

Analýza předpokladů pro rozvoj zdravotně orientovaného cestovního ruchu v Ústeckém kraji

Analysis of assumptions for development of medical tourism in Ústecký region
Abstract:
Téma Analýza předpokladů pro rozvoj zdravotně orientovaného cestovního ruchu v Ústeckém kraji se zabývá hodnocením lokalizačních a realizačních předpokladů cestovního ruchu. Cílem práce je analyzovat tyto předpoklady a porovnat potenciál cestovního ruchu jednotlivých lázeňských oblastí a to jak v rámci Ústeckého kraje, tak celé České republiky. Práce je rozdělena do tří částí - teoreticko-metodologické …more
Abstract:
This bachelor thesis named "Analysis of assumptions for development of medical tourism in Ústecký region" is focused on analysis of local and implementation assumptions of tourism. The main aim of thesis is to appraise these assumptions and compare potential of tourism in spa towns of Ústecký Region with spa towns of Czech Republic. Bachelor thesis is splitted into three parts - theoretical, analytic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 11. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 1. 2019
  • Supervisor: Ing. Jitka Mattyašovská
  • Reader: Mgr. Věra Fišerová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze