Bc. David Melichar

Bakalářská práce

Kostěná a parohová industrie v době laténské na Moravě

Bone and antler industry in the La Téne Period in Moravia
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o kostěné a parohové industrii v době laténské na Moravě, o její typologii na základě analogických nálezů z okolních geografických oblastí, jejím výsktytu na sídlištích, pohřebištích a oppidech a o srovnání používaných typů kostěné a parohové industrie mezi jednotlivými úseky doby laténské na Moravě.
Abstract:
This bachelor thesis deals with bone and antler industry in La Téne period in Moravia, its typology based on analogical finds known from other areas, its appearence on settlements, burial grounds and oppida and comparsion of known types of bone and antler industry which was being used during particular phases of La Téne period in Moravia.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta