Bc. Marie Pospíšilová

Diplomová práce

Vývoj funkčních ukazatelů po třech měsících biventrikulární stimulace u pacientů (mužů) s chronickým srdečním selháním: vývoj parametrů transportního systému

Development of functional parameters in patients (men) with heart failure after three months of biventricular stimulation: development of transport system parameters
Anotace:
Cílem studie bylo posoudit vliv biventrikulární stimulace na funkční parametry transportního systému u 23 pacientů (mužů) s chronickým srdečním selháváním. Hodnocení parametrů probíhalo po třech měsících od implantace biventrikulárního kardiostimulátoru na klinice funkční diagnostiky a rehabilitace Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Porovnávali se antropometrické parametry (BMI), parametry výkonnosti …více
Abstract:
This study was aimed at evaluation of the impact of biventricular stimulation on functional parameters of transport system in 23 male patients with chronic heart failure. The parameters were evaluated at the Clinic of Functional Diagnostics and Rehabilitation, St. Anne Faculty Hospital in Brno, Czech Republic 3 months after implantation of biventricular cardiostimulator. Body mass index (BMI), maximal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Chludilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta