Kristina Kindratová

Bachelor's thesis

Kulturní akce jako osvětový prostředek k tématu bezdomovectví v rámci neziskové organizace NADĚJE v Liberci

Culture event as the tool of public enlightenment focusing on the issue of the homelessness within the non-governmental organization "NADĚJE" in Liberec
Anotácia:
Fenomén bezdomovectví je již několik století aktuálním tématem a zároveň i kritickým problémem dnešní společnosti. Jen málokdo na problém s lidmi bez domova pohlíží jinak než kriticky. Tato bakalářská práce si klade za cíl alespoň několika jedincům pozměnit kritické smýšlení o této problematice a dokázat jim, že za život na ulici si každý sám nemůže. Dále si práce klade za cíl ukázat možnosti, jak …viac
Abstract:
The phemenon of homelessness has been a topical issue for several centuries and a critical issue for todays society. Only few people see the problem of homeless people differently than critically like the rest of society. The aim of this bachelor thesis is to change the critical thinking about this issue of at least a few individuals and prove them that it not everyone’s own fault. It also aims to …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedúci: Barbara Hucková
  • Oponent: Zuzana Malcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77367