Bc. Marta Venclová

Bakalářská práce

Farní úřad Králíky 1661-1950 (1953)

The Parochial Office Králíky 1661-1950 (1953)
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo vytvořit archivní pomůcku – inventář fondu Farní úřad Králíky 1661–1950 (1953). V úvodu jsou shrnuty dějiny města Králíky a dějiny i současnost zdejší farnosti. Ve druhé části se nachází vlastní inventář a závěr.
Abstract:
The aim of this thesis was to create the archive aid – the inventory fund The Parish Office Králíky 1661–1950 (1953). The introduction summarizes the history of the town Králíky and the history and the present of the parish. The second part is the own inventory and the conclusion.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Štouračová
  • Oponent: doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Archivnictví