Theses 

Skončení pracovního poměru úředníků územně samosprávných celků – Bc. Soňa Fialová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Soňa Fialová

Diplomová práce

Skončení pracovního poměru úředníků územně samosprávných celků

Termination of Employment of Local Government Officials

Anotace: Tato diplomová práce pojednává o skončení pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků a jeho způsobech, jakož i o některých specificích souvisejících se skončením pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků. V diplomové práci je nejprve stručně pojednáno o pracovním právu jako právním odvětví, jeho vztahu k jiným právním odvětvím a jeho funkcích, jakož i o pracovněprávních vztazích, jejich charakteristice a druzích. Další část diplomové práce je již věnována problematice skončení pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků a jeho způsobům, jimiž může být pracovní poměr úředníka územního samosprávného celku skončen, ať již ze strany územního samosprávného celku nebo ze strany úředníka územního samosprávného celku. Pozornost je rovněž věnována i některým právním událostem, v jejichž důsledku pracovní poměr úředníků územních samosprávných celků zaniká. Poslední část diplomové práce je věnována otázkám souvisejícím se skončením pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků jako jsou: odvolání z funkce, odstupné, další odstupné a doručování písemností týkajících se skončení pracovního poměru.

Abstract: This thesis mainly deals with termination of Employment of Local Government Officials, its ways and some specifics related to termination of local government officials, but you can find here some basic information about labour law and labour relationships, as for example: definition of labour law and its functions, characteristics of labour relationships and their division too. As I said, this thesis mainly deals with termination of employment of local government officials, its ways and some specifics related to termination of employment of local government officials. The reader can know for example: how the employment of local government oficials can by terminated, what local government official has to do to terminate his or her employment and what municipality has to do to terminate the employment of local government official and whitch conditions must be fulfilled or, when the compensation money and other compensation money is paid to local government officials and whitch conditions must be fulfilled.

Klíčová slova: Pracovní poměr, skončení pracovního poměru, úředník územního samosprávného celku, územní samosprávný celek, dohoda o rozvázání pracovního poměru, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, odstupné, další odstupné, odvolání z funkce, Employment, termination of Employment, local Government Official, municipality, an agreement on the termination of employment, a termination notice, an immediate termination of employment, a termination of employment during the trial period, the compensation money, other compensation money, suspension from office.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 06:55, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz