Andrea KARPETOVÁ

Bakalářská práce

Poměr verbální a nominální složky sdělení v administrativně/právních textech ve španělštině a češtině: legislativní texty

The ratio between verbal and nominal components of communication in administrative/legal texts in Spanish and Czech: legislative texts
Anotace:
Administrativní a právní texty mají celou škálu společných rysů. Cílem této bakalářské práce je dokázat jeden z nich, tendenci k nominálnímu vyjadřování, a zároveň zjistit poměr mezi nominální a verbální složkou. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V první části se autorka zaměřuje na teoretické vymezení syntaktických skupin, zvláště pak na nominální a verbální, a dále uvádí projevy …více
Abstract:
The legal and administrative texts have a range of common features. The aim of this Bachelor thesis is to prove one of them, namely the tendency to use nominal expression, and at the same time to determine the ratio between the nominal and verbal components. The work is divided into two parts; the theoretical and the practical. In the first part the author focuses on the theoretical definition of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2011
Identifikátor: 20512

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KARPETOVÁ, Andrea. Poměr verbální a nominální složky sdělení v administrativně/právních textech ve španělštině a češtině: legislativní texty. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 18. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses hmbw12 hmbw12/2
18. 5. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
18. 5. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.