Bc. Dagmar Rosenbergová-Zemková

Diplomová práce

Contemporary issues in modern children's poetry

Contemporary issues in modern children's poetry
Anotace:
Diplomová práce „Současná témata v moderní dětské poezii” pojednává o současné anglicky psané dětské poezii. Záměrem autora práce bylo odhalit současná témata, jako jsou: smrt, vražda, vegetariánství, rasismus, environmentální otázky, emigrace, chudoba, týrání a postižení v tvorbě básníků pro děti. Autorka práce předpokládala, že požadavky moderní doby budou odraženy rovněž v dětské poezii a účelem …více
Abstract:
Diploma thesis „Contemporary Issues in Modern Children´s Poetry” is about English written modern children´s poetry. The purpose of the work is to identify contemporary themes such as death, murder, vegetarianism, racism, environmental issues, emigration, poverty, abuse and disabilities in the works of children´s poetry writers. The author of the thesis assumed that modern age rapid changes were also …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Irena Přibylová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavla Buchtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy

Práce na příbuzné téma