Bc. Ondřej Kovanda

Bakalářská práce

BRST formulace bodové částice

BRST formulation of a point particle
Anotace:
Práce se zabývá zavedením kalibrační symetrie, postavené na základech Hamiltonovské formulace klasické mechaniky. Tato je pak rozšířena na stupně volnosti náležející do liché části Grassmanovy algebry.
Abstract:
In this thesis, notion of the gauge symmetry is introduced on the fundament of Hamiltonian formulation of classical mechanics. This is further generalized to the degrees of freedom belonging to the odd part of Grassmann algebra.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: Ph.D. Klaus Bering Larsen

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Fyzika / Fyzika

Práce na příbuzné téma