Ing. Jakub Dupala

Diplomová práce

Projekt financování investičního záměru v obci Zádveřice-Raková

The Project of Financing of Investing´s Intention in Zádveřice-Raková Municipality
Anotace:
Hlavním cílem této práce bylo navrhnout vlastní projektové řešení zvoleného investičního záměru v obci Zádveřice-Raková a doporučit vedení obce nejvhodnější způsob jeho financování. Na základě získaných poznatků z provedené socioekonomické analýzy a z analýzy hospodaření obce jako investiční záměr bylo navrženo vybudování venkovního fitness parku pro všechny věkové kategorie. Obci bylo doporučeno, …více
Abstract:
The main aim of this thesis was to suggest my own project solution of the chosen investing´s intention in Zádveřice-Raková municipality and to recommend the most suitable way of its financing to the management of the municipality. On the basis of the gained knowledge from the socio-economic analysis and the analysis of the municipality´s economic activity it was proposed building an outdoor fitness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dupala, Jakub. Projekt financování investičního záměru v obci Zádveřice-Raková. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj