Adéla KOVAČIKOVÁ

Bachelor's thesis

Blízký východ ve výuce středních škol a gymnázií

Případová studie v Karlovarském kraji

Middle East in Education of High Schools
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tématem Blízkého východu ve výuce středních škol a gymnázií. Zkoumá a porovnává znalosti učitelů i žáků obou typů středních škol, zaměřuje se na školy v Karlovarském kraji.
Abstract:
The bacholar thesis focused on the Middle East in education in High Schools. Examine and compare the knowledge of teacehrs and students a both type of High Schools, focused on schools in Karlovy Vary region.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Veronika Sobotková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOVAČIKOVÁ, Adéla. Blízký východ ve výuce středních škol a gymnázií. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/