Filip HORNÍČEK

Diplomová práce

Právní rámec provádění kontrol po propuštění zboží

Legal framework for post release controls.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá právním prostředím, které upravuje provádění kontrol po propuštění zboží. Nejprve jsou zde v širších souvislostech popsány skutečnosti utvářející politické a právní prostředí určující tento kontrolní institut a dále současná funkce cla a celních orgánů v Evropské unii. Četnost a výslednost kontrol po propuštění zboží prováděných v České republice pak prokazuje výrazný …více
Abstract:
This thesis deals with the legal environment governing the carrying out of post release controls. First, the facts shaping the political and legal environment determining this control institute are described here in a broader context, as well as the current function of customs and customs authorities in the European Union. The frequency and result of post-release checks carried out in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Petra Hrubá Smržová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HORNÍČEK, Filip. Právní rámec provádění kontrol po propuštění zboží. Plzeň, 2023. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/