Mgr. Magda Devátová

Diplomová práce

Preventivní programy a jejich vliv na sociální klima školní třídy

Preventive Programs and their Effect on the Social Classroom Environment
Anotace:
Cílem předložené práce je navrhnout a realizovat preventivní program zaměřený na sociální klima ve třídě a po ukončení programu zhodnotit jeho účinnost. V první části uvádíme teoretická východiska pro náš výzkum. Zabýváme se blíže oborem školní psychologie, vývojovými a sociálními aspekty raného dospívání, sociálním klimatem školní třídy a preventivními programy. Ve výzkumné části aplikujeme preventivní …více
Abstract:
The aim of the present thesis is to design and implement a prevention program focused on the social classroom environment and, after the end of the program, to asset its effectiveness. The first part sets out the theoretical basis for the research. We deal in detail with school psychology, developmental and social aspects of early pubescence, social classroom environment and prevention programs. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Tatjana Bláhová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta