Theses 

Britská Východoindická společnost: akciová společnost v roli státu – Bc. Michaela Borovcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa

Bc. Michaela Borovcová

Diplomová práce

Britská Východoindická společnost: akciová společnost v roli státu

British East India Company as a government

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá především Britskou Východoindickou společností a jejím působením na indickém subkontinentu. Jsou zde popsány okolnosti jejího vzniku, její postupná expanze i zánik a převzetí jejích práv i povinností britskou Korunou. Vše je popsáno s přihlédnutím ke specifickým rysům Společnosti, zejména k jejímu monopolnímu postavení a organizaci na akciové bázi. Práce popisuje i v té době vyznávanou ekonomickou teorii – merkantilismus, na který měla Společnost nezanedbatelný vliv a přispěla k jeho transformaci z raného merkantilismu v rozvinutý. Zaměřuje se především na funkci Společnosti v roli státu a její postupné přebírání klíčových správních funkcí, zejména práva na výběr daní, z rukou indických vládců.

Abstract: This thesis deals mainly with the British East India Company and its activity on the Indian subcontinent. There are also described the circumstances of its formation, gradual expansion and dissolution and the transfer of its rights and obligations to the British crown. Everything is described with a respect to the specifics of the Company, particularly to its monopoly position and its organization based on shares. This work also describes at that time hold economic theory - mercantilism, on which the Company had a significant impact and contributed to its transformation from the early mercantilism to the developed one. It focuses primarily on the Company's role as a government and its gradual takeover of the key administrative functions, including the legal right to tax collection, from the Indian rulers.

Klíčová slova: Britská Východoindická společnost, akciová společnost, monopol, daňová správa, funkce státu, Velká Británie, Indie, merkantilismus

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 06:36, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz