Adéla Štěpánková

Bakalářská práce

Sebehodnocení v adolescenci: role výchovy a zvládacích strategií adolescentů

Self-esteem in adolescence: the role of upbringing and adolescents' coping strategies
Anotace:
Cílem této práce bylo prozkoumat, jakým způsobem výchova ovlivňuje sebehodnocení mladých ve střední adolescenci s ohledem na copingové strategie adolescentů, jakožto moderátorů tohoto vztahu. Na základě literatury bylo předpokládáno, že pokud mají rodiče negativní emoční vztah k adolescentovi, ale adolescent bude používat aktivní copingové strategie (řešení problému, hledání sociální podpory), bude …více
Abstract:
The aim of this thesis was to investigate how parenting styles influence self-esteem of adolescents in regard to adolescents´coping strategies as moderators of this relationship. Based on the literature I assumed that if parents have negative emotional relationship toward their child (adolescent), but the adolescent engage in active coping strategies (problem solving, social support seeking), this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Lomičová
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie