Eliška Dvořáková

Bakalářská práce

Stanovení vitamínu C pomocí moderních analytických metod

Determination of ascorbic acid using recent analytical methods
Anotace:
Práce se zabývá vitaminy, především vitaminem C a jeho stanovením moderními analytickými metodami v ovoci a zelenině. První část práce je věnována stručné charakterizaci ovoce a zeleniny a teoretickému úvodu do světa vitaminů. Následující část pojednává již o stanovení a o vybraných metodách s konkrétními příklady.
Abstract:
The thesis deals with vitamins, mainly with vitamin C and its determination by modern analytical methods in fruits and vegetables. The first part of the thesis is devoted to a brief characterization of fruits and vegetables and a theoretical introduction to the world of vitamins. The following section is already about determination and selected methods with specific examples.
 

Klíčová slova

ovoce zelenina vitamin C stanovení
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Aleš Eisner, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dvořáková, Eliška. Stanovení vitamínu C pomocí moderních analytických metod. Pardubice, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin