Jana DOLEJŠÍ

Diplomová práce

Republikanismus v americkém politickém myšlení

Republicanism in the American Political Thought
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o filosofických počátcích amerického republikanismu. K hlavním myšlenkovým zdrojům patří Adamsova obrana amerického republikánství proti kritice ze strany francouzského ekonoma Turgota; velká debata o přirozenosti lidských práv mezi Thomasem Painem a Edmundem Burkem a v neposlední řadě období Otců zakladatelů se zaměřením na Jamese Madisona a jejich polemika s francouzským …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the philosophical origins of American republicanism. The main intellectual sources are Adams' defense of American republicanism against critique of the French economist Turgot; a great debate about the nature of human rights between Thomas Paine and Edmund Burke and finally the period of Founding Fathers, in particular focus on Madison, and their distancing from the definition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOLEJŠÍ, Jana. Republikanismus v americkém politickém myšlení. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politická filozofie

Práce na příbuzné téma